2º prazo de inscripción para o Recoñecemento da Experiencia Profesional en «Aproveitamento e Conservación do Medio Natural» 12/4/2016 ó 11/05/2016

Competencia xeral do título:

Realizar as operacións necesarias para o aproveitamento dos productos forestais, manexando os equipos, as máquinas e ferramentas en condicións de seguridade e saúde, aplicando criterios de calidade e de rentabilidade económica, respetando a normativa medioambiental e de prevención de riscos laborais.

¿Cáles son as unidades de competencia do certificado de profesionalidade?

UC1116_2: Realizar o abatemento e procesamento de árbores con motoserra

UC1117_2: Realizar o abatemento e procesamento de árbores con colleitadora forestal

UC1118_2: Realizar o desembosque e o tratamento dos subprodutos forestais

UC1119_2: Realizar traballos en altura nas árbores.

UC1120_2: Realizar traballos de descortizamento

UC1121_2: Manexar tractores forestais e realizar o seu mantemento

 

¿Cántas prazas se convocan para cada unidade de competencia?

100 prazas

¿Quén pode solicitar a acreditación de estas competencias?

 • As persoas con experiencia laboral: polo menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, nos últimos 10 anos.
 • As persoas con formación non formal: polo menos 300 horas, nos últimos 10 anos. Cando
 • os módulos teñan unha duración inferior, a duración que se estableza nos módulos.

 

¿Qué se precisa para a solicitude?

 • Formulario de inscripción (TR305A)
 • Europass
 • Copia do DNI en vigor
 • Certificado da Tesouraría Xeral da Seguridade Social
 • Contratos de Traballo ou Certificado de Empresa
 • Descripción das tarefas levadas a cabo durante os diferentes contratos/experiencias
 • Documentos ou datos dos centros onde se cursou a educación non formal
 • Outras unidades de competencia ou módulos transversais cursados (se procede)
 • Acreditación da discapacidade para as correspondentes acreditacións (se procede)

 

Coñece as competencias desta titulación consultando o BOE aquí

Se precisa asesoramento para acreditar as súas competencias profesioanais ou sobre o cumprimento da información non dubiden en consultarnos.

O prazo remata o 11 de Maio.

orientacion.laboral@mancoverin.es