O obxecto das presentes bases é regular o proceso de selección, polo sistema de concurso de méritos, dos docentes e persoal de seguimento e control necesarios para impartir os Cursos AFD do ano 2016 concedidos a esta Mancomunidade por Resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria, de data 23 de maio de 2016 que a continuación se relacionan:
CURSOS:
– XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA.
– OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS.
– ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS.
– XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS.
MÓDULOS:
– INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACION AMBIENTAL E NA IGUALDADE DE XÉNERO.
– IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES E SOBRE CORRESPONSABILIDADE DE XÉNERO.

Lea detidamente as bases para a contratación dispoñibles no seguinte enlace

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOCENTES E PERSOAL DE SEGUIMENTO E CONTROL DOS CURSOS AFD

Dispón da instancia no enlace situado a continuación

INSTANCIA CURSOS AFD

Lembre que a documentación debe ser presentada en sobre pechado. O prazo rematará o Xoves ás 14:00 horas.