O 12 de Xaneiro  convocouse o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través de experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de cualificacións profesionais.

 

A relación de unidades de competencia asociadas a cualificacións profesionais, certificados de profesionalidade, ciclos de grao medio e superior convocados son os seguintes: 

 

 • ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
 • XARDINARIA E FLORARIA
 • ACTIVIDADES COMERCIAIS
 • CONSTRUCCIÓN
 • OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN E REHABILITACIÓN
 • ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
 • FABRICACIÓN MECÁNICA
 • HOSTALARÍA E TURISMO
 • ESTÉTICA E BELEZA
 • PANADERÍA, RESPOSTARIA E CONFEITARÍA
 • SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES
 • INSTALACIÓNS FRIGORÍFICAS E DE CLIMATIZACIÓN
 • INSTALACIÓNS DE PRODUCIÓN DE CALOR
 • CARPINTERÍA E MOBLE
 • INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO
 • OPERACIÓNS DE LABORATORIO
 • LABORATORIO DE ANÁLISE E CONTROL DE CALIDADE
 • EMERXENCIAS SANITARIAS
 • FARMACIA E PARAFARMACIA
 • EDUCACIÓN INFANTIL
 • CARROZARÍA
 • ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS E AUTOMÓBILES
 • ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA

 

REQUISITOS:

 1. Nacionalidade española. Residente comunitario.
 2. Ter cumplidos os 18 ou 20 anos correspondentes.
 3. Ter experiencia laboral nas competencias que pretende acreditar.
 4. Xustificantes precisos da experiencia laboral e certificados académicos.
 5. Outros requisitos (preguntar en Orientación Laboral).

 

 • Non está convocado ningún ciclo/certificado de profesionalidade de Auxiliar de Enfermaría e Xeriatría nin Atención socio-sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais/domicilio. Estamos a espera desa convocatoria mediante o Ministerio de Economía, Emprego e Indústria. 

Prégase ós usuarios do servizo de orientación que soliciten información canto antes para poder dispor de tempo para presentar toda a documentación precisa.