A continuación presentamos unha relación dos aspirantes ós postos que se convocan pola orde de puntuación acadada e con indicación da cualificación total obtida. O Tribunal cualificador propuxo a presidencia a contratación dos dous aspirantes que obtiveron a cualificación máis alta. Cos restantes aspirantes constituirase unha lista de substitución dos traballadores.

Acceda a información premendo o enlace ANUNCIO_SELECCION_TRABALLOSOCIAL