PROGRAMA DE AUTOEMPREGO E CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

O obxetivo do programa é proporcionar unha visión global das distintas áreas funcionais da empresa para poder determinar oportunidades de mercado y desenvolver o Plan de Empresa/ plan de mellora, sempre coa axuda de ferramentas de xestión para favorexer a súa posta en marcha.

O programa impártese na Gudiña entre o 1 de outubro ao 20 de novembro deste ano.

Teléfono de contacto: 663 06 48 06 e 696 858 707.