A partir do mes de novembro impartiranse o seguinte curso AFD no centro de formación da Mancomunidade:

Operacións auxiliares de servizos administrativos básicos

Trátase dun certificado de profesionalidade de nivel I.

Podes consultar o programa do curso en

https://bit.ly/1JWnE3v