O obxecto destas bases é regular a convocatoria dun proceso de selección mediante concurso-oposición para á contratación dos docentes necesarios para impartición dos cursos AFD; un docente por curso; e formación dunha bolsa de emprego entres os aspirantes non seleccionados.

A finalidade da bolsa de emprego é a de cubrir futuras contratacións laborais temporais que xurdan e/ou que resulten necesarias, por calqueira causa, durante o desenvolvemento dos cursos a impartir, tales como baixas, vacantes, substitucións de calquera índole que se produzan e mesmo a impartición de máis cursos na campaña 2018/9 á maiores dos inicialmente concedidos á Mancomunidade.

CURSOS:

– ADGG 0508 OPERACIONS DE GRAVACION E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS (458 horas)

– ADGD 0108 XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA (648 horas)

– ADGD 0208 XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS (808 horas)

MODULOS TRANSVERSAIS:

– FORMACION PARA IGUALDADE – INSERCION LABORAL e SENSIBILIZACIÓN

Descarga as bases na sede electrónica da Mancomunidade  ou aquí:

20181030_BASES CONTRATACION MONITORES CURSOS AFD 2ª CONVOCATORIA (1)

Descarga o modelo de instancia aquí:

20181022_INSTANCIA