O obxecto destas bases é regular a contratación por esta Mancomunidade de un educador/a social; ao abeiro do Programa Provincial de Asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos en materia de servizos sociáis comunitarios “Programa Benourense” 2019.

Ver as bases