De conformidade co establecido nas Bases que rexen o procedemento de selección dun/ha traballador/a social para a Mancomunidade, dáselle publicidade por medio do presente anuncio á relacion dos aspirantes con indicación do resultado acadado no proceso selectivo por cada un deles.

Descarga aquí o documento:

Anuncio proceso selectivo traballadora social