Procedemento de selección dun posto de traballo de carácter temporal mediante contrato en réxime de prácticas dun/ha titulado/a universitario/a con grado en arquitectura técnica, por medio da subvención concedida a través do programa “O TEU PRIMEIRO EMPREGO”, da Deputación de Pontevedra

ANUNCIO GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA