22/05/2019

Subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas autónomas

ORDE do 30 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades […]
22/05/2019

Subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, […]
22/05/2019

Axudas para conciliación por maternidade/paternida de autonom@s

Axudas para conciliación por maternidade/paternida de autonom@s ORDE do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para […]
22/05/2019

Axudas destinadas ao fomento da utilización de instalación e equipamentos en común en réxime asociativo

ORDE do 7 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas ao fomento da utilización de instalacións e equipamentos en […]
22/05/2019

AXUDAS PARA O APOIO AOS INVESTIMENTOS NAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS, PARA A CREACIÓN DE EMPRESAS PARA AGRICULTORES MOZ@S E PARA A CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PEQUENAS EXPLOTACIÓNS

ORDE do 16 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a […]