28/01/2019

PROMOCIÓN E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

PROGRAMA I:                  AXUDAS Á PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO PROGRAMA II:                 AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS Orde do 21 […]
28/01/2019

FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO

Orde  do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o  fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, […]
22/01/2019

SUBVENCIÓNS PARA PREVECIÓN DOS DANOS CAUSADOS AOS BOSQUES POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E CATÁSTROFES

ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos […]
22/01/2019

Xornada México en Galicia

A directora da Antena do IGAPE en México Dna. Adriana Cao, visitará Galicia os próximos días 21 a 25 de xaneiro para participar nunhas xornadas organizadas […]
22/01/2019

AXUDAS PARA A CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTAIS

ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo […]