24/01/2020

PRÉSTAMOS DIRECTOS PARA O FINANCIAMENTO EMPRESARIAL

PRÉSTAMOS DIRECTOS PARA O FINANCIAMENTO EMPRESARIAL RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2019 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que […]
22/01/2020

SUBVENCIÓNS PARA SUFRAGAR OS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORAIS, CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO E EMPRESAS DE INSERCIÓN

SUBVENCIÓNS PARA SUFRAGAR OS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORAIS, CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO E EMPRESAS DE INSERCIÓN ORDE do 20 de […]
21/01/2020

AXUDAS PARA A CONTINUIDADE DAS CASAS NIÑO AUTORIZADAS ENTRE O 1 DE OUTUBRO DE 2016 E O 31 DE MARZO DE 2017

AXUDAS PARA A CONTINUIDADE DAS CASAS NIÑO AUTORIZADAS ENTRE O 1 DE OUTUBRO DE 2016 E O 31 DE MARZO DE 2017 ORDE do 20 de […]
15/01/2020

AXUDAS PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN E PROMOCIÓN REALIZADAS POR GRUPOS PRODUCTORES NO MERCADO INTERIOR

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas […]
15/01/2020

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL

ORDE do 5 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para […]