14/08/2018

PROGRAMA DE APOIO AO ACCESO AO FINANCIAMENTO OPERATIVO DAS PEMES

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2018 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), […]
14/08/2018

AXUDAS PARA FOMENTAR O EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE OU EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

ORDE do 20 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2018 axudas para fomentar o emprego […]
07/08/2018

SUBVENCIÓNS DE VALORIZACIÓN DAS PEMES DA INDUSTRIA FORESTAL GALEGA

RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións de valorización das pequenas e medianas empresas da industria forestal […]
06/08/2018

AXUDAS PARA O APOIO AOS INVESTIMENTOS NAS EXPLOTACIÓNS AGRICOLAS ESPECIALIZADAS EN PRODUCCIÓN VEXETAL

ORDE do 23 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en […]
01/08/2018

AXUDAS PARA A POSTA EN MARCHA DE CASAS NIÑO

ORDE do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha […]