Informamos de que houbo un erro nas Bases para a selección de docentes e persoal de seguimento e control dos cursos AFD, publicadas nesta entidade o pasado 6 de Xuño. A continuación os aspirantes poderán acceder ós contidos do Anexo I, o cal contén as competencias transversais a ter en conta no proceso de avaliación na entrevista persoal.  

Advertido o erro material consistente en que na clausula sexta apartado 6.2 epígrafe quinto ao citarse o ANEXO I, en lugar de remitirse ao anexo relativo a competencias transversais, remítese ao modelo de solicitude; o que evidentemente impide aos aspirantes coñecer o anexo que esta entidade pretendeu publicitar e non o fixo, procede rectificar o erro.

Consecuentemente e dacordo co establecio no artigo 105.2 da Lei 30/92, de 26 de novembro procédese a rectificación do erro material exposto dacordo co seguinte: O documento publicado como ANEXO I

Prema no seguinte enlace para acceder ó anuncio ANUNCIO RECTIFICACION BASES CURSOS

Lembren que o prazo para a entrega de documentación remata o xoves as 14:00 horas

 

Teléfono da oficina: 988414600

FAX: 988592085