Estudantes universitarios: Coñecedes as Bolsas Faro?
29/03/2017
Acto de clausura: Obradoiro de Emprego Mocidade da Mancomunidade de Verín
31/03/2017
Amosalo todo

Xuventude: velaquí tedes os últimos certames científicos-artísticos en Galicia

Dende a Mancomunidade de Verín, coa finalidade de promocionar o coñecemento científico e artístico dos máis xóvenes informamos dos últimos concursos e certames ós que podedes presentarvos. Incluímos teatro, fotografía, escritura, ciencia matemática e moitos outros. A que agardades para presentarvos?

 • Explícoche Matemáticas 2.0

  A Universidade de Santiago organiza o concurso Explícoche Matemáticas 2.0

  Participantes:

  Estudantes de 3º e 4º da ESO, 1º e 2º de Bacharelato e de ciclos de Formación Profesional dos centros de educación secundaria de Galicia e comunidades limítrofes, en grupos dun máximo de 3 estudantes, coordinados por un profesor/a.
  Alumnado das Universidades públicas do Estado Español, procedentes de titulacións de Grao ou Máster, que poderán participar de maneira individual ou en grupos de, como máximo, 3 persoas.

  Concurso De Fotografía Entendendo As Nubes
  A Consellería de Medio Ambiente convoca o concurso de fotografía Entendendo as nubes promovido para conmemorar o 23 de marzo de 2017, Día Meteorolóxico Mundial.

  Poderán participar nesta convocatoria todos os centros de educación infantil, primaria, secundaria e formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia.
  Os centros poderán participar nas seguintes categorías:
  Primeira categoría, para as etapas de educación infantil e primaria.
  Segunda categoría, para as etapas de educación secundaria, bacharelato e formación profesional

  Para participar nesta convocatoria cada centro educativo poderá enviar ata un máximo de tres fotografías á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a través do enderezo electrónico administracion.meteogalicia@xunta.gal.

   

 • IX Concurso Fran Pérez “Narf” para grupos e artistas musicais

A Deputación da Coruña convoca o IX Concurso Fran Pérez “Narf” para grupos e artistas musicais
Poderá participar calquera grupo ou artista musical galego ou residentes en concellos galegos, do ámbito da música pop e variantes (folk, rock, rap, reggae…)

Establécense os seguintes premios:
1º clasificado: 3.000 €
2º clasificado: 2.000 €
3º clasificado: 1.500 €
4º e 5º clasificado: 1.000 €

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 15 de xullo de 2017.

Máis información no BOP da Coruña do 22 de marzo de 2017 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/rock/

 

 • XV Certame de artes plásticas “Isaac Díaz Pardo”

A Deputación da Coruña convoca o XV Certame de artes plásticas “Isaac Díaz Pardo”

Poderán participar todas as persoas galegas ou residentes en Galicia, que traballen no campo das artes plásticas.
Cada artista poderá concorrer ao certame cun máximo de dúas obras.

Establécese un premio único dotado con 6.500 € e ademais adquirirase obra por un importe máximo de 25.000 €.
A temática e a técnica das obras serán libres; establecéndose os seguintes límites ás súas dimensións:
Pintura e obra gráfica: 2 x 2 metros.
Escultura: 2 x 2 x 1 metros e 70 kg

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata 1 de xuño de 2017.

Máis información non BOP dá Coruña do 22 de marzo de 2017 e en  https://www.dicoruna.es/cultura/premios/isaac-diaz-pardo

 

 • XVIII Premio de teatro “Rafael Dieste”

A Deputación da Coruña convoca o XVIII Premio de teatro “Rafael Dieste”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas edicións anteriores, e que presenten obras de teatro escritas en lingua galega, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

O tema e a extensión da obra será libre.
A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na carátula a seguinte inscrición: XVII Premio de teatro “Rafael Dieste”, título da obra e lema o seudónimo; o tratamiento de texto será Word, OpenOffice ou PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exemplares separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 1 de xullo de 2017.

Máis información no BOP da Coruña do 22 de marzo de 2017 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/dieste/

 

 • XII Premio de composición musical “Andrés Gaos”

A Deputación da Coruña convoca o XII Premio de composición musical “Andrés Gaos”

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que presente obras inéditas e non premiadas con anterioridade.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

As obras serán de tema e extensión libres.
O equipo orquestral máximo para a execución das obras será a seguinte:
14 violíns I
12 violíns II
10 violas
9 violoncelos
6 contrabaixos
3 frautas
3 óboes
3 clarinetes
3 fagotes
4 trompas
3 trompetas
3 trombóns
1 tuba
1 timbal +3 percusionistas
1 arpa
1 piano
Poderá utilizarse un solista vocal ou un solista instrumental.

As obras presentaranse preferentemente en formato dixital: CD que incluirá na portada: XII Premio de composición musical «Andrés Gaos», título da obra e un lema, ou o pseudónimo da persoa que sexa a autora; o formato será PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, os orixinais enviaranse por duplicado, en exemplares separados, en tamaño DIN A3, polas dúas caras, numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada xunto cun sobre á parte; no exterior do sobre farase constar o título da obra e un lema, ou o pseudónimo da persoa que sexa a súa autora; no interior incluirase unha copia do documento de identidade, dirección, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais se icluirá unha
declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data de presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata 15 de xullo de 2017.

Máis información non BOP da Coruña do 22 de marzo de 2017 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/andres-gaos/

 

 • XI Premio de literatura infantil e xuvenil “Raíña Lupa”

A Deputación da Coruña convoca o XI Premio de literatura infantil e xuvenil “Raíña Lupa”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas cinco edicións anteriores, e que presenten narracións en lingua galega, dirixidas ao público infantil e xuvenil, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

As obras serán de tema e extensión libres, observando as características propias da narrativa dirixida ao público infantil ou xuvenil, e poderán incluir elementos ilustrativos, gráficos, etc.
A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na carátula a seguinte inscrición: XI Premio de literatura infantil e xuvenil “Raíña Lupa”, título da obra e lema o seudónimo; o tratamiento de texto será Word, OpenOffice ou PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exemplares separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi
premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 1 de xuño de 2017.

Máis información no BOP da Coruña do 22 de marzo de 2017 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/lupa/

 

 • XI Premio de ensaio “Manuel Murguía”

A Deputación da Coruña convoca o XI Premio de ensaio “Manuel Murguía”
Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas cinco edicións anteriores, e que presenten ensaios de carácter histórico referidos ou relacionados con Galicia, inéditos e non premiados en ningún outro premio ou certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

Os traballos farán referencia a calquera aspecto da Comunidade Autónoma de Galicia, podendo abarcar calquera período da historia.
A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na carátula a seguinte inscrición: XI Premio de ensaio “Manuel Murguía”, título da obra e lema o seudónimo; o tratamiento de texto será Word, OpenOffice, PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exemplares separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi
premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 15 de xullo de 2017.

 

 

 • XII Premio internacional de arte gráfico “Jesús Núñez”

A Deputación da Coruña convoca o XII Premio internacional de arte gráfico “Jesús Núñez”

Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade calquera que sexa a súa nacionalidade, que non obtivesen o premio nas cinco edicións anteriores, e que presenten obras que non fosen presentadas anteriormente a ningún outro concurso ou certame.

Premios:
Primeiro premio de 6.500 € e unha exposición na Fundación CIEC.
Dous accesits consistentes cada un deles en bolsa de matrícula dun módulo do Máster de Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.
Cada artista poderá presentar un máximo dunha obra, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas: gravado calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía e as súas derivacións.
As obras presentaranse asinadas, sen enmarcar e ao dorso deberá figurar o nome e apelidos do autor, e o ano da súa realización.
As medidas do papel non excederán de 76 x 112 cm e o tamaño da mancha imprimida será, como mínimo, de 28 x 28 cm. O grosor das obras non poderá superar 1 cm.

prazo de presentación de obras iniciará o día 1 de xuño de 2017 e finalizará o día 30 de xullo de 2017.

 • XXIX Premio de narrativa “Torrente Ballester”

A Deputación da Coruña convoca o XXIX Premio de narrativa “Torrente Ballester”

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, que non o obtiveron nos cinco anos anteriores a este e que presenten
obras inéditas, escritas en lingua galega, e non premiadas con anterioridade.

Será outorgado un premio único e indivisible, dotado con 25.000 €.
As obras serán de tema e extensión libres, poderanse presentar novelas, relatos e conxuntos de relatos.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 10 de xuño de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 23 de marzo de 2017 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/torrente/