Examen teórico e práctico para a contratación de traballadoras/es sociais da Mancomunidade de Verín no ano 2017.

Exame teórico

Exame práctico