YoEmprendo_Galicia
15/10/2019
BASES PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES/AS SOCIAIS
16/10/2019
Amosalo todo

CURSOS AFD DA FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCCIÓN PARA 2019-2020

Programación de Accións Formativas para Desempregados (AFD) que se van a impartir NA FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCCIÓN no polígono industrial de Vilamarín:

ESPECIALIDAD FORMATIVA HORARIO FECHA APROXIMADA DE INICIO NIVEL
OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCIÓN MAÑANA 28/10/2019 1
OPERACIÓNS AUXILIARES DE MONTAXE DE INSTALACIÓNS ELECTROTÉCNICAS E DE TELECOMUNICACIÓNS EN EDIFICIOS TARDE 04/11/2019 1
OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCIÓN MAÑANA 06/11/2019 1
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2 MAÑANA 06/11/2019 1
MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSIÓN MAÑANA 12/11/2019 2
SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO E TIG MAÑANA 18/11/2019 2
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 MAÑANA 07/01/2020 1
PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCIÓN TARDE 04/02/2020 2
COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2 MAÑANA 14/02/2020 1
ENCOFRADOS MAÑANA 04/03/2020 2
SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG TARDE 06/03/2020 2
MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS MAÑANA 01/04/2020 2
FÁBRICAS DE ALBANELERÍA MAÑANA 15/04/2020 2

 

Máis información: 988 41 46 00