YoEmprendo Galicia é un programa gratuíto dirixido a xóvenes menores de 30 anos que buscan mellorar a súa empregabilidade ou poner en marcha a súa propia idea profesional.

Obxectivos:

  • Emprendemento: Aprender novas técnicas para validar o teu modelo de negocio, captar clientes, xerar ventas… , todo o proceso acompañado por expertos en activo.
  • Mellorar a túa empregabilidade: Descubrir novas formas de convertirte no candidato ideal para as empresas. Aprender a diferenciarte e a crear a túa marca persoal.

O programa está dirixido a xóvenes maiores de 16 anos e menores de 30 das provincias de Ourense e Pontevedra, en situación de desemprego e rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Formación teórico-prácticas (50 horas): onde se desenvolverán competencias clave para xerar un cambio no xoven emprendedor, traballando de maneira práctica os seguintes contidos: Modelo Canvas, metodoloxía Desing Thinking, plan de empresa, estratexia de marketing, estructura organizativa, Inversión, conta de resultados…

Tutorías individuais (10 horas): traballarase según o perfil e as necesidades do participante, de cara o emprendemento e a mellora da empregabilidade.

Mentoring e acompañamento no seu proxecto empresarial (20 horas): con expertos en diversas materias que axudarán aos participantes a avanzar no proxecto empresarial e a traballar para a posta en marchada súa idea.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd85-qhSTQ-nuq7uHprJK7Oo8DwC00gErYDEuSVYoFGGmNldg/viewform

www.yoemprendogalicia.com