2º programa de Mentoring Traballo Autónomo

A consellería de Emprego e Igualdade e a Fundación Ronsel poñen en marcha en marcha o 2º programa de Mentoring Traballo Autónomo.

Dito programa está dirixido a que os autónomas de Galicia consoliden os seus negocios, estando orientado este ano de xeito especial a reducir o impacto negativo da COVID-19 nas empresas.

Arranca con 3 obxectivo principalmente:

  • Reducir os riscos das persoas autónomas na súa actividade profesional
  • Acompañalas na consolidación dos seus negocios.
  • Contribuír, mediante melloras nas áreas de xestión, ao incremento dos seus contactos e actividade económica.

O actual contexto fai que o enfoque da nova edición se redirixa a paliar ademais o impacto negativo da pandemia no traballo autónomo.

Nesta edición terán un acceso preferente ao programa as persoas traballadoras autónomas que teñan recibido algunha axuda dos dous Plans de Rescate da Xunta e, nun segundo grupo, as persoas beneficiarias de calquera outra axuda da Administración autonómica. Darase prioridade ademais a profesionais cunha antigüidade mínima de 42 meses de actividade profesional, que contan cunha base para aproveitar con maior éxito os coñecementos que lle poidan aportar os mentores.

O prazo para a solicitude permanecerá aberto ata o 30 de abril e a inscrición é a través do portal da Oficina do emprego autónomo dispoñible a través deste enlace:

http://oficinadoautonomo.gal/gl/programa-de-mentoring-traballo-autonomo-2021