27/07/2016

Programa de incentivos á contratación de persoas paradas de longa duración

Coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados de longa duración que presentan desventaxes e dificultades particulares para permanecer no […]
22/07/2016

Axudas ó fomento da utilización de instalacións e equipamento en común en réxime asociativo

A racionalización do uso dos factores de producción leva a acometer proxectos de carácter agropecuario de explotación conxunta polos socios de entidades asociativas e que teñan […]
22/07/2016

Incentivos ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica

O programa de incentivos ás empresas previamente cualificadas e inscritas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica ten como finalidade impulsar a creación de novas iniciativas […]
20/07/2016

«Deja tu huella contra la droga» Matamá 2016

Durante todo este verán terán lugar nas diferentes localidades dos concellos que compoñen a Mancomunidade de Verín, diversas actividades para a prevención do consumo de drogas. […]
18/07/2016

Programa de fomento e consolidación do emprego das pequenas empresas de nova creación

A finalidade deste programa é xerar emprego estable a persoas desempregadas, principalmente entre a mocidade. Os homes maiores de 45 anos r as mulleres, apoiando e […]