03/02/2017

Axudas para universitarios con necesidade urxente de recursos económicos. Prazo 27 febreiro

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico e […]
03/02/2017

150 axudas para aprender idiomas no verán (50ECTS). Prazo 14 de marzo

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 150 axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2017, do alumnado […]
02/02/2017

Web do Obradoiro de Emprego Mocidade da Mancomunidade de Verín

Despois duns meses de traballo, os integrantes do Obradoiro de Emprego “Mocidade da Mancomunidade de Verín” presentan a súa páxina web cos contidos máis relevantes do […]
02/02/2017

Axudas para a promoción exterior de empresas galegas

Resolución do 20 de xaneiro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións […]
02/02/2017

Axudas ó desenvolvemento rural

Esta orde ten por obxecto convocar e permitir a solicitude da axuda excepcional de adaptación ao sector produtor do vacún de leite establecida no Regulamento delegado […]