Servizos Sociais
14/02/2016
A Mancomunidade deseña un plan de formación para desempregados
09/03/2016
Amosalo todo

Recadación

O Servizo de Recadación leva en activo  dende o ano 1990. A Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín dispón da contratación de asistencia técnica dirixidos por unha Tesourería e un recadador- axente executivo encargado de ditas funcións.

Se precisan de información relacionada con este servizo:
Dirección Calle Espido, 17, 32600 Verín
Teléfono 988.41.35.47