Premendo nos enlaces seguintes pódense visualizar os seguintes documentos:

-Anuncio do tribunal de selección

Anuncio

-Acta da sesión de data 28 de xuño de 2019 do tribunal de valoración dos aspirantes ao proceso selectivo mediante concurso oposición para a contratación dun/dunha traballador/a social.

Acta