PORTAL INFORMATIVO SOBRE O CORONAVIRUS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria achega información sobre a actividade económica e laboral en relación ao COVID-19, facendo referencia especialmente aos diferentes programas de axudas aprobados e as medidas en materia de emprego e seguridade e saúde laboral no seguinte portal:

https://ceei.xunta.gal/coronavirus