O temario completo é o que figura ao final das bases; que son 18 temas. Na publicación do Anexo III só figuran os 17 primeiros temas, pero falta o tema 18.