Lista de candidatos de alumnado-traballador do Obradoiro de Emprego Camiño de Santiago Mancomundiade de Verín, lugar, horario e composición do tribunal