PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS
23/01/2024
Axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma
25/01/2024
Amosalo todo

AXUDAS DESTINADAS Á MELLORA DAS ESTRUTURAS DE PRODUCCIÓN DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

AXUDAS DESTINADAS Á MELLORA DAS ESTRUTURAS DE PRODUCCIÓN DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

ORDE do 2 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á mellora das estruturas de produción das explotacións agrarias, no marco do Plan estratéxico da política agraria común de España 2023-2027, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento MR404A, MR404B, MR405D, MR405E, MR405F e MR405G).

Obxecto e finalidade

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas destinadas á mellora das estruturas de produción das explotacións agrarias en Galicia e convocadas para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, incluíndo as seguintes intervencións contidas no Plan estratéxico da política agraria común de España 2023-2027 (PEPAC):

a) Intervención 68411 Axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos naturais, desenvolta no capítulo III, sección 1ª.

a. Subintervención 68411_01 Investimentos en explotacións.

b. Subintervención 68411_04 Pequenas explotacións.

b) Intervención 68412 Axudas a investimentos en modernización e/ou mellora de explotacións agrarias, desenvolto no capítulo III, sección 2ª.

a. Subintervención 68412_01 Explotacións.

b. Subintervención 68412_03 Pequenas explotacións.

c) Intervención 69611 Establecemento de agricultores mozos, desenvolto no capítulo III, sección 3ª.

a. Subintervención 68611_01 Incorporación agraria.

d) Intervención 69612 Establecemento de novos agricultores, desenvolto no capítulo III, sección 4ª.

a. Subintervención 68612_01 Novas persoas agricultoras.

Estas intervencións regúlanse mediante os seguintes procedementos administrativos:

a) MR404A Establecemento de persoas agricultoras mozas.

b) MR404B Establecemento de novos agricultores.

c) MR405D Axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos naturais. Explotacións agrarias.

d) MR405E Axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos naturais. Pequenas explotacións.

e) MR405F Axudas a investimentos en modernización e/ou mellora de explotacións. Explotacións agrarias.

f) MR405G Axudas a investimentos en modernización e/ou mellora de explotacións. Pequenas explotacións.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 22 de marzo de 2024

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240122/AnuncioG0426-020124-0005_gl.html

https://sede.xunta.gal   (códigos de procedemento MR404A, MR404B, MR405D, MR405E, MR405F e MR405G).