Axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma
25/01/2024
SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL
06/02/2024
Amosalo todo

PROGRAMA DE AXUDAS A AUTONOMOS/AS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA E A FORMACIÓNDE PERSOAS ASALARIADAS

PROGRAMA DE AXUDAS A AUTONOMOS/AS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA E A FORMACIÓNDE PERSOAS ASALARIADAS

ORDE do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento TR349F).

1. Bono de contratación, cuxas particularidades se recollen no capítulo II desta orde, e por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

2. Bono de formación (opcional), cuxas particularidades se recollen no capítulo III desta orde, e por medio do cal se proporcionará unha subvención ás persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia, para que leven a cabo accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras cuxos contratos se subvencionan por medio desta orde, co obxecto de mellorar os seus coñecementos e as habilidades relacionadas co posto de traballo.

O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas establecidas nesta orde comezará o día 5 de febreiro de 2024 e rematará o 29 de setembro de 2024.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240129/AnuncioG0656-030124-0007_gl.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F&ano=2024&numpub=1&lang=gl