A Convocatoria de Axudas ao Emprego ACCEDEMOS é un proxecto impulsado por Fundación MAPFRE que busca fomentar o emprego en España a través do apoio ás pequenas empresas, autónomos e entidades sociais con necesidades de contratar e con falta de recursos para iso. Estas axudas constitúen unha iniciativa estratéxica para a Fundación e enmárcanse no seu Proxecto Social de Emprego.

Comprometidos co benestar das persoas, o progreso social, e aliñados co desenvolvemento no ámbito rural, nesta XIII edición concederanse 450 axudas orientadas a xerar oportunidades no ámbito rural, a impulsar o emprendemento e a facilitar o acceso ao mercado laboral de dous dos colectivos con maiores dificultades no acceso ao emprego: os menores de 30 anos e as persoas desempregadas de longa duración a partir dos 50 anos.

A partir do 01 de abril, Fundación MAPFRE amplía a concesión das axudas Accedemos aos contratos de traballo de formación en alternancia.

https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/convocatorias/contratacion/ayudas-empleo/