22/01/2019

AXUDAS PARA A CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTAIS

ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo […]
22/01/2019

AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2018 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas […]
14/01/2019

XORNADA TÉCNICA: POLÍTICA INDUSTRIAL E PROGRAMAS DE APOIO AS PEMES

A Xunta de Galicia, en colaboración co Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, organiza a xornada Financia Industria, que se celebrará o venres 18 de xaneiro, a […]
14/01/2019

Axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas

ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos […]
23/11/2018

ANUNCIO RESULTADO PROCESO

De conformidade có establecido coas Bases que rexen o procedemento de selección para contratación de docentes para impartir os cursos AFD 2018/2019 (2ª convocatoria), dáselle publicidade […]