Bases contratación dun traballador/a Social de reforzo meses de verán
14/06/2019
Lista definitiva de persoas admitidas para o posto de traballor/a social
25/06/2019
Amosalo todo

Decreto, prorroga do prazo de presentacion das instancias o proceso de selección e contratación dun/dunha Técnico de Información Turística