Publicada a lista definitiva de admitidos e excluidos, con indicación das causas de exclusión e convocatoria das/os aspirantes que resulten finalmente admitidos á realización
das probas selectivas.

 

Consultar premendo no documento seguinte:

 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA POSTO DE TRABALLADORA SOCIAL