Lista de candidatos/as ao proceso selectivo de Director/a, docentes, administrativo/a do Obradoiro de Emprego Mancomundiade de Verín 2023

Lista definitiva de candidatos para alumnado traballador remitidos polo Servizo Público de Emprego de Verín para o Orbadoiro de Emprego Mancomunidade de Verín 2023