26/05/2021

BASES DO PROCESO SELECTIVO DE TRABALLADOR/A SOCIAL PARA O VERÁN DE 2021

25/05/2021

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES TÉRMICAS

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES TÉRMICAS RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria […]
07/05/2021

PRÉSTAMOS DIRECTOS PARA O FINANCIAMENTO EMPRESARIAL

PRÉSTAMOS DIRECTOS PARA O FINANCIAMENTO EMPRESARIAL RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba […]
04/05/2021

WEBINARIOS DO IGAPE DESTINADOS A AUTÓNOMOS E PEMES

WEBINAIROS DO IGAPE DO MES DE MAIO -LUNS, 3:  Google Workspace ou Microsoft 365? Claves prácticas de elección -MÉRCORES, 5: Canto máis sabes, mellor decides. Cadro de mando […]
04/05/2021

AXUDAS AO SECTOR DO LÚPULO

AXUDAS AO SECTOR DO LÚPULO ORDE do 20 de abril de 2021 pola que se convocan as axudas ao sector do lúpulo na Comunidade Autónoma de […]