24/06/2021

DECRETO DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, CONVOCATORIA E MEMBROS DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO DE TRABALLADOR/A SOCIAL

24/06/2021

ANUNICO DE CORRECIÓN DE ERRO MATERIAL NAS BASES DE TRABALLADORA SOCIAL

ANUNICO DE CORRECIÓN DE ERRO MATERIAL NAS BASES DE TRABALLADORA SOCIAL. VER ENLACE
09/06/2021

NOTA ACLARATORIA SOBRE O TEMARIO DO PROCESO SELECTIVO DE TRABALLOR/A SOCIAL

O temario completo é o que figura ao final das bases; que son 18 temas. Na publicación do Anexo III só figuran os 17 primeiros temas, […]
07/06/2021

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS NO PROCESO SELECTIVO DE TRABALLADORA SOCIAL

26/05/2021

BASES DO PROCESO SELECTIVO DE TRABALLADOR/A SOCIAL PARA O VERÁN DE 2021