20/07/2021

BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE UN/HA PSICOLOGO/A CON BOLSA DE CONTRATACIÓN

06/07/2021

BASES DE SELECCIÓN DO PROGRAMA DE EMPREGO MOCIDADE DA MANCOMUNIDADE DE VERÍN VI

Bases de selección do director/a, administrativo/a e docentes Bases de selección do alumnado-traballador
29/06/2021

ANUNCIO DO RESULTADO DE PROCESO SELECTIVO TRABALLADORA SOCIAL

24/06/2021

DECRETO DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, CONVOCATORIA E MEMBROS DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO DE TRABALLADOR/A SOCIAL

24/06/2021

ANUNICO DE CORRECIÓN DE ERRO MATERIAL NAS BASES DE TRABALLADORA SOCIAL

ANUNICO DE CORRECIÓN DE ERRO MATERIAL NAS BASES DE TRABALLADORA SOCIAL. VER ENLACE