08/01/2020

PROGRAMA EMPREGA XUVENTUDE

ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas […]
08/01/2020

PROGRAMA EMPREGA MULLER

ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea e […]
08/01/2020

PROGRAMA EMPREGA DISCAPACIDADE E EXCLUSIÓN

ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e […]
08/01/2020

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DE PARADOS DE LONGA DURACIÓN

ORDE do 21 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas […]
08/01/2020

AXUDAS AO INVESTIMENTO PARA INFRAESTRUCTURAS LOCAIS

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2019 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ao […]