28/01/2019

FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO

Orde  do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o  fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, […]
22/01/2019

SUBVENCIÓNS PARA PREVECIÓN DOS DANOS CAUSADOS AOS BOSQUES POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E CATÁSTROFES

ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos […]
22/01/2019

Xornada México en Galicia

A directora da Antena do IGAPE en México Dna. Adriana Cao, visitará Galicia os próximos días 21 a 25 de xaneiro para participar nunhas xornadas organizadas […]
22/01/2019

AXUDAS PARA A CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTAIS

ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo […]
22/01/2019

AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2018 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas […]