04/02/2019

PROGRAMA INICIATIVA XOVE

ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2019 […]
01/02/2019

Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control

ORDE do 22 de xaneiro de 2019 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento […]
28/01/2019

Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento da Comunidade Autónoma de Galicia

  RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para […]
28/01/2019

Subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas

RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades […]
28/01/2019

PROMOCIÓN E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

PROGRAMA I:                  AXUDAS Á PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO PROGRAMA II:                 AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS Orde do 21 […]