09/06/2021

NOTA ACLARATORIA SOBRE O TEMARIO DO PROCESO SELECTIVO DE TRABALLOR/A SOCIAL

O temario completo é o que figura ao final das bases; que son 18 temas. Na publicación do Anexo III só figuran os 17 primeiros temas, […]
07/06/2021

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS NO PROCESO SELECTIVO DE TRABALLADORA SOCIAL

02/06/2021

AXUDAS Á APICULTURA

AXUDAS Á APICULTURA ORDE do 14 de maio de 2021 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano […]
26/05/2021

BASES DO PROCESO SELECTIVO DE TRABALLADOR/A SOCIAL PARA O VERÁN DE 2021

25/05/2021

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES TÉRMICAS

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES TÉRMICAS RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria […]