28/06/2019

Anuncio proceso selectivo traballador/a social

De conformidade co establecido nas Bases que rexen o procedemento de selección dun/ha traballador/a social para a Mancomunidade, dáselle publicidade por medio do presente anuncio á […]
27/06/2019

Programa EmprendOU

Este Proxecto consiste na concesión dunha subvención de 675 euros ó mes (cun mínimo de 6 meses e un máximo de 12 meses), para novos proxectos […]
25/06/2019

Lista definitiva de persoas admitidas para o posto de traballor/a social

Publicada a lista definitiva de admitidos e excluidos, con indicación das causas de exclusión e convocatoria das/os aspirantes que resulten finalmente admitidos á realización das probas selectivas. […]
14/06/2019

Decreto, prorroga do prazo de presentacion das instancias o proceso de selección e contratación dun/dunha Técnico de Información Turística

14/06/2019

Bases contratación dun traballador/a Social de reforzo meses de verán