27/01/2020

AXUDAS PARA ACCIÓNS SILVÍCOLAS DE PREVENCIÓN DE DANOS CAUSADOS AOS BOSQUES POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E PARA O INCREMENTO DA CAPACIDADE DE ADAPTACIÓN E DO VALOR AMBIENTAL DOS ECOSISTEMAS FORESTAIS

AXUDAS PARA ACCIÓNS SILVÍCOLAS DE PREVENCIÓN DE DANOS CAUSADOS AOS BOSQUES POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E PARA O INCREMENTO DA CAPACIDADE DE ADAPTACIÓN E DO VALOR […]
24/01/2020

AXUDAS ÁS EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL (ILE) E ÁS SÚAS ENTIDAEDS PROMOTORAS

AXUDAS ÁS EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL (ILE) E ÁS SÚAS ENTIDAEDS PROMOTORAS ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras […]
24/01/2020

AXUDAS PARA OS INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGRARIOS

AXUDAS PARA OS INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGRARIOS ORDE do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das […]
24/01/2020

PRÉSTAMOS DIRECTOS PARA O FINANCIAMENTO EMPRESARIAL

PRÉSTAMOS DIRECTOS PARA O FINANCIAMENTO EMPRESARIAL RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2019 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que […]
22/01/2020

SUBVENCIÓNS PARA SUFRAGAR OS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORAIS, CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO E EMPRESAS DE INSERCIÓN

SUBVENCIÓNS PARA SUFRAGAR OS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORAIS, CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO E EMPRESAS DE INSERCIÓN ORDE do 20 de […]